ไมโครมิเตอร์วัดขนาดรูใน อัลติม่า บอร์เกจ จาก Bowers UK Ultima Bore Gauge

แนะนำเครื่องมือวัดขนาดรูในที่ให้ค่าความละเอียดสูงมาก ถึง 0.0001 มิลลิเมตร หรือ 0.1 ไมครอน

 


รีวิว อัลติม่าบอร์เกจ เกจวัดขนาดรูใน ไมโครมิเตอร์วัดรูใน ความละเอียดสูง

Name: Ultima Electronic Bore Gauge

Model: Ultima

Range: 2-310mm

Graduations: 0.0001mm

Brand: Bowers (UK)


สอบถามเพิ่มเติม
Tonan Asia Autotech Co., Ltd.
Line: @tonanasia
Tel: 0-2565-9370-4
E-mail: sales@tonanasia.com
Website: https://www.tonanasia.com
Google Map: https://goo.gl/maps/SM3p4YGQ6qC2